Счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване от "Мила консулт" - предлагаме на Вашето внимание широка гама от услуги, свързани със счетоводната дейност, необходима на всяко предприятие. С оглед на Вашите специфични изисквания и потребноси, ние сме готови да работим коректно, гъвкаво и целенасочено във всички аспекти на счетоводното обслужване. Предлагаме Ви:

  • Едностранно и двустранно счетоводство
  • Счетоводна отчетност с текущо осчетоводяване, съгласно действащата нормативна уредба, на всички документи, свързани с дейността на предприятието
  • Счетоводен анализ
  • Правни и данъчни консултации
  • Други услуги, имащи отношение към счетоводното обслужване.

Преференциални цени при комплексно обслужване:

При регистриране на фирма и сключване на едногодишен абонаментен договор за  счетоводно обслужване, получавате следните отстъпки:

  • БЕЗПЛАТНИ консултации за осигурително – данъчни практики при стартиращи фирми
  • ФИКСИРАНА месечна такса за счетоводно обслужване за първите три месеца от стартиране дейността на фирмата – 50 лева
  • 10 % ОТСТЪПКА от месечните  такси за счетоводно обслужване за останалите девет месеца, но не по-малко от 50 лева (формиране - в зависимост от документооборота)
  • БЕЗПЛАТНО изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация и Годишен отчет за дейността
  • БЕЗПЛАТНО изготвяне и подаване на Годишен Финансов отчет

Забележка*

*Посочените цени не включват сумата за първоначалния капитал на фирмата, банковите такси за създаване на набирателна сметка, счетоводното обслужване за първата година (по договоряне).