Счетоводни услуги, счетоводство

Счетоводни услуги, счетоводство -  от „Мила Консулт” - ние осигуряваме на своите клиенти периодично и цялостно счетоводно обслужване (оперативно счетоводство и годишно счетоводно приключване), както и еднократни специализирани услуги, свързани с пълноценното функциониране на Вашия бизнес, независимо от предмета на неговата дейност. Нашата дейност по осигуряване на комплексни счетоводни услуги, е съобразена с действащите национални и международни счетоводни стандарти.

Защо счетоводство, одит и административни услуги, предсотавени от "Мила Консулт"?

Нашата основна цел, е да бъдем полезни за развитието на Вашия бизнес. Избирайки външно счетоводство и независим одит от "Мила консулт", освен качествено и сигурно обслужване, Вие ще намерите начин да увеличите спестяванията си и да ги насочите в посоката, от която най-много се нуждае Вашето предприятие. 

В тази насока, партньорството с "Мила Консулт", ще Ви осигури реална печалба, в следствие от:

 - липсата на необходимост от допълнителни разходи по внасянето на социални и здравни осигуровки на нает служител;

 - отпадат задълженията Ви, свързани със закупуването и внедряването на програмен продукт (счетоводен софтуер за нуждите на самото предприятие);

 - пестят се средства от административната организация на Вашия бизнес (консумативи, офис пространство, т.н.);

 - социален аспект - разполагаме с голям професионален екип, с което Ви гарантираме изпълнение на поставените задачи, независимо от странични фактори.

За оптималното задоволяване на Вашите изисквания, нашите експерти внедряват и поддържат широк набор от междинни услуги в помощ на комплексното развитие на работата на всяко предприятие. В тази насока, ние предлагаме всички етапи в ангажиментите по административното обслужване на личния състав на всяка организация. Коректното счетоводство е стожер в развитието на даден бизнес - тази идея е основната концепция, заложена в периода на изграждане на нашата компания.