Годишно счетоводно приключване. ГФО

Годишно счетоводно приключване като част от счетоводните услуги, предлагани от нашата компания. За да функционира бизнесът Ви на пълни обороти, ние ще се погрижим за пълноценния му и завършен облик, с оглед на всички действащи нормативни разпоредби. За целта, „Мила консулт” ще има грижата за подготвянето на всички аспекти по годишното счетоводно приключване:

  • Всички видове счетоводни документи, необходими за успешното приключване на финансовата година: годишно счетоводно приключване и изготвяне на данъчни декларации (по ЗДДФЛ и ЗКПО).
  • Изготвяне на годишни финансови отчети, включително консолидирани
  • Подготовка и представяне пред Националния статистически институт на годишния отчет за дейността.

Изготвяне и обявяване на Годишен финансов отчет (ГФО):

Комбинирана промоционална услуга по пререгистрация на фирма, изготвяне и обявяване на Годишен финансов отчет:

  • Пререгистрация на фирма
  • Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет за предходните години - при наличие или липса на дейност от страна на търговеца (според нуждите на Вашия бизнес)
  • Възможност за избор на услуга Годишно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността за 2010 година, в комбинация с пререгистрация на фирма и изготвяне, и подаване на годишен финансов отчет за предходните години
  • Минимални цени при избор на комбинираната услуга - фиксиран хонорар за пререгистрация и хонорар за Годишно приключване, и Годишен финален отчет в зависимост от предоставените счетоводни документи;

Услуга по изготвяне и обявяване на Годишен финансов отчет, включва:

  1. Изготвяне и подаване на нулев годишен финансов отчет за три години

Нотариални и държавни такси

62 лв.

Хонорар за услугата                    

90 лв.

 Общо                                                                                    152 лв.

     2.   Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет при стойности, различни от нула:

Нотариални и държавни такси

62 лв.

Хонорар за услугата *                   

120 лв

Общо                                                                                     182 лв.

      3.   Годишно приключване + Изготвяне и подаване на не нулев годишен финансов отчет за три години

Нотариални и държавни такси

74 лв.

Хонорар за комбинираната услуга **                   

   150 лв

Общо                                                                                      224 лв.

* Посочените цени, са минимални - възможно е увеличение на хонорара за изготвяне на Годишният финансов отчет, в зависимост от предоставените счетоводни документи.

** Посочените цени, са минимални – възможно е увеличение на хонорара за Годишно приключване и изготвяне на Годишният финансов отчет, в зависимост от предоставените счетоводни документи.